עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

13.2.05

ביטוי השבוע: כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא

כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא.


מקור הביטוי הוא מסכת סנהדרין פרק ד', שם "כל המאבד נפש אחת מישראל", ואילו אצל הרמב"ם, הלכות סנהדרין פרק י"ב, "כל המאבד נפש אחת, מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת, מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא".

כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, ומכאן קדושת החיים. כפי שמסביר הרמב"ם: "הרי כל באי העולם, בצורת אדם הראשון הן נבראין, ואין פני אחד מהן, דומה לפני חברו; לפיכך כל אחד ואחד יכול לומר, בשבילי נברא העולם", ולפיכך נברא אדם יחידי בעולם (האדם הראשון), ללמדנו שכל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא.

לעתים מופיע בפסוק בצורה משובשת, "כל המציל נפש אחת" וגו'.

תוספת: האם מישהו יכול לאשר או להזים כי "כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא" היא סיסמת מד"א?

תוספת 2: כן. לפחות כך נראה מהאתר של מד"א. (אגב: אתר מחריד. אין שום סיבה שיקח כל כך הרבה זמן עד שעמוד נפתח, כדי להראות ציור של אמבולנס. במיוחד כשמדובר על עמוד בית של ארגון חירום והצלה.)

;

3 תגובות

Anonymous אנונימי כתב

מה המשמעות שאנו נוטים להשמיט את הרישא "כל המאבד נפש אחת" ?

2:05 אחה״צ  
Blogger יורם גלילי כתב

התוספת "מישראל" היא מאוחרת. לפי כתבי היד (וגם לפי הקשר המשנה הספציפית) נראה שהנכון הוא ללא "ישראל", ואכן כך ציטט הרמב"ם גם מהמקור שהיה בידיו.

9:02 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

the Talmud Yerushalmi doesn't have the word "MiYisrael". It is generally understood that the Rambam frequently follows the Yerushalmi. It's not necessarily a contradiction in texts. The mishna in Sanhedrin is talking about when a Jew is accused of a capital crime, that is, of killing another Jew. So the context makes the aphorism work either way.

10:55 אחה״צ  

פרסום תגובה

<< Home