עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

25.2.05

שורשים

מי שמנסה לפתור את החידה למטה ("הדרה" על שלל ניקודיה), ישים לב בוודאי שלא כל המילים הן מאותו השורש. מילים בעברית נוצרות בעיקר על-ידי הכנסת שורשים לתבניות (פעלים ומשקלים), והצירוף הזה הוא שיוצר את המילה ואת משמעותה. אלא שלא נכון לחשוב שלכל שורש משמעות אחת ויחידה. בהחלט ייתכן שלאותו שורש ישנן כמה משמעויות (נסו למצוא דוגמאות!).

בהקשר של החידה שנתתי, נבחין בשלושה שורשים: הדר (פאר), דור (לגור), ונדר (שבועה).