עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

12.2.05

רג'ר, ע'גר, וטרנסקריפציה

נפתלי קדמון, יו"ר ועדת המשנה לשמות גיאוגרפיים באקדמיה, מגיב ב"תרבות וספרות" של הארץ על רשימתו של ששון סומך ("איך כותבים ברגותי בעברית"),

כאן המקום להעיר שיש שני שימושים באותיות אלה: במעבר מכתב לכתב, כלומר בתעתיק או טרנסליטרציה שרצוי שיהיה הפיך כמתואר ברשעמתו [כך!] של סומך, אפשר בהחלט להשתמש באות ע עם גרש, כפי שנוהג מע"צ בשילוט בדרכים והמרכז למיפוי ישראל במפותיו הרשמיות (מע'אר, באקה אל-ע'רבייה, ע'גר ועוד). לעומת זאת במעבר הפונטי משפה לשפה, טרנסקריפציה, מוטב להשתמש באות רי"ש עם גרש, מר'אר, ר'רביה, ר'גר, כי כך רובנו מבטאים את השמות הערביים האלה. אך יש יוצאים מן הכלל אשר הספיקו להתאזרח, ובהם אבו-גוש (במקום אבו-ע'וש, או ר'וש, או - לא עלינו - בגימל עם קו מעליה).


עוד על ההבדל בין טרנסקריפציה וטרנסליטרציה, כאן.