עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

14.1.05

צהלולים

צַהֲלוּלִים ש"ע, זכר רבים. - קולות שמחה המושמעים בתרבות המזרחית בעת שחוגגים אירועים מיוחדים(קולו-לולו-לו..)

צורת היחיד, צהלול, מציינת לפי אבן-שושן "צהלה קלה" או "צחוק עליז קל". נדמה לי שצורה זו אינה בשימוש בעברית העכשווית.