עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

26.9.04

ביטוי השבוע: עוד חזון למועד

עוד חזון למועד


עדיין לא הגיעה השעה (לפי חבקוק ב ג).