עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

26.9.04

שבבניקים

"שבבניקים" הוא כינוי גנאי לצעירים חרדים פורקי עול, שאינם מתנהגים לפי הנורמות המקובלות בקרב בני גילם כגון לימודים בישיבה, כללי לבוש, נישואין וכד'.

מקור המילה שבבניק מעניין. המילה מבוססת על ראשי תיבות של פסוק ט מקהלת פרק יא: "שמח בחור בילדותך". מקורה של הסיומת -ניק הוא יידיש, אולם השימוש בסיומת זו נפוץ בעברית, למרות שיש החשים שמדובר בסיומת מכוערת. דוגמאות נוספות מהעברית הן קיבוצניק, מושבניק, פלמחניק.

הכינוי שבאב הוא כינוי לנוער ערבי/פלסטינאי מתלהם, שהיה נפוץ עוד בימי קום המדינה.

נראה לי שהדמיון בין הכינויים אינו מקרי. בהחלט יתכן שההסבר הראשון שנתנו , על ראשי התיבות, הינו הצדקה שבדיעבד ואינו המקור האמיתי של המילה, שנוצרה בהשפעת המילה ערבית.