עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

17.9.04

מנשר

מִנְשָׁר ש"ע, זכר. - הצהרה רשמית כתובה בד"כ של מפלגה או גוף פוליטי המפרטת עמדות, מטרות ודרכי פעולה. מניפסט.

מקור המילה ככל הנראה מערבית (מנשאר).