עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

8.8.04

ביטויי השבוע

והשבוע שני ביטויים שעניינם תיאור הגודל של אותיות.

אותיות של קידוש לְבָנָה


אותיות גדולות. מקור הביטוי הוא תפילת "קידוש לבנה" המודפסת בסידורי תפילה באותיות גדולות, כך שהמתפללים יוכלו לראותן לאור הירח.

אותיות של טל ומטר


כינוי לאותיות קטנות. מקור הביטוי הוא ברכת "ותן טל ומטר לברכה" המתווספת לתפילת "שמונה עשרה" בברכת השנה, ומודפסת באותיות קטנות יותר מהברכה כולה.

בשני הביטויים אפשר ואף מקובל להשמיט את המילה "של".