עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

11.6.04

מעיתוני סוף השבוע

מדור המכתבים למערכת של הארץ מוקדש כולו לתגובות נזעמות על ההצעה לשינוי ופישוט כללי הניקוד. לא הופתענו.

במוסף תרבות וספרות של הארץ כותב יצחק לאור על תרגום חנוך לוין לצרפתית:
אבל החיים כאן, על פי לוין, אינם נוחים ל"אוניוורסליזציה" (כלומר, אותה תיזה חבוטה של: "עכשיו שהעם היהודי הוא עם ככל העמים, ויש לו שפה, הוא יכול לדבר על ערכים אוניוורסליים"). לוין היה חדור בתחושה אחרת. הנה כך מסכמת את העניין ב"ההולכים בחושך" מחשבת-דג-מלוח: "ואת הדג מלוח שכחו. / לעולם לא אזכה לחדור לתרבות צרפת, / לעולם לא אהיה אצלם בן-בית, / רק אציץ מן הסף בעיניים כלות, / אסתובב ואשוב לארצי-מכורתי, להיות מה שאני: / מחשבה נידחת מאסיה על דג מלוח פולני". אנחנו חיים במעין פוגטוריום, אנחנו "פולנים באסיה".