עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

26.2.06

תרגום

רשימה מעניינת על תרגום פרי עטו של ג'. מ. קוטזי שמביא דוגמאות קונקרטיות משיחות שלו עם מתרגמים של ספריו. אפילו התרגום לעברית מופיע להרף עין.