עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

23.1.05

ביטוי השבוע: הלבין פנים

הִלְבִּין (אֶת) פָּנָיו (של מישהו)


גרם לחיורון בפניו של מישהו, כלומר בייש אותו או העליבו (בד"כ בָּרבּים).

מקור הביטוי הוא מסכת בבא מציעא נח ע"ב: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.

ומכאן הצורות "הלבין את פניו", "הלבנת פנים" וכד'.

מעניין לראות את חומרת המעשה כפי שבאה לידי ביטוי בציטוט המלא, המשמש בצורתו זו כפתגם נפוץ למדי. המטת קלון על מישהו כמוה כרצח. מהסתכלות בתרבות השיח הישראלית קשה לומר שהמסר המוסרי הזה נקלט.

מאידך, נפוצה הזעקה "שופכים את דמי" הבאה מפיהם של אנשי ציבור שנמתחת עליהם ביקורת. בהחלט יתכן שמקור ההשוואה היא הביטוי בו אנחנו עוסקים.

במקום הזעקה "שופכים את דמי" הייתי ממליץ על ה understatement העברי הכשר: "כל המלבין פני חברו ברבים וגו'"

;