עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.12.04

עבדקן

עַבְדְּקָן תואר. - מי שזקנו סמיך ועבות.

מקור המילה הוא בארמית עבדקן=עב+דקן=עב+זקן, לפי חלופת הצלילים הנפוצה בין ארמית לעברית.