עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

26.10.04

תשובה לחידה

המילה המופיעה בעברית רק בצורת סמיכות היא שלהי, במשמעות סוף. למשל: שלהי הקיץ.