עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

11.10.04

ביטוי השבוע: שקל למיטרפסיה

שְקַל לְמִטַרְפְּסֵיהּ


מִטַרְפְסָא ש"ע זכר, ארמית, עונש, גמול.

הביטוי הוא מיבמות קה ומשמעותו: קיבל את גמולו, קיבל את העונש המגיע לו.

(תודה לש.)