עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

22.10.04

אורשינה

אוּרְשִינָה, אַוְרַשְנָא ,ש"ע, נקבה. שם של עוף אגדי המאריך ימים.

מופיע בסנהדרין קח.

מקביל לעוף החול (איוב כט יח) ול Phoenix. בערבית וַרַשַאנ - יונת בר.