עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

6.10.04

שמעתי ברדיו...

למה קוראים לעופות דורסים ככה? כי הם תופסים את טרפם ברגליהם ודורסים אותו.

שתדעו.