עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

8.7.04

הבניין הנשכח

בנייני הפועל בעברית (פעל, פיעל, פועל, נפעל, הפעיל, הופעל, והתפעל) מאפיינים צורות בניה של פעלים ("דרכי תצורה"). לשימוש בחלק מהבניינים משמעות (פועל והופעל הם סבילים) אולם הנטיה לייחס לבניינים משמעות חד-משמעית אחת ויחידה היא מוגזמת. במקרים רבים פשוט מדובר בסט של צורות נטיה ותו לא.

בניין נפעל יכול לשמש כדי לציין כמה משמעויות: פעולה סבילה ("נשבר"), פעולה רפלקסיבית ("נשמר לנפשו"), התהוות ("נברא"), פעולה הדדית ("השרים נועצו זה בזה") ואף פשוט כדי לציין פעולה רגילה ("נכנס").

מסיבה כלשהי בניין נפעל אינו פופולארי במיוחד בעברית העכשיוית. בניין התפעל נפוץ ממנו בהרבה, ובודאי באותם מקרים בהם המשמעות הדרושה היא משמעות שניתן לציינה על-ידי שימוש בכל אחד משני הבניינים הללו (וקיימת חפיפה רבה בין המשמעויות של שני הבניינים).

לאחרונה ישבתי בבית קפה, ובחור שישב בשולחן סמוך הסביר למישהו שהפלאפון שלו "התכבה". לא "כָּבָה", ואפילו לא "נִכְבָּה", אלא דווקא "התכבה". זו המגמה, אולם אני חייב לומר שמדובר בתופעה מוזרה משהו.

נציין בהזדמנות זו ש"נִכְבָּה" הינה מילה המשמשת בעיקר בלשון היום-יום העממית, ואילו "כָּבָה" הינה המילה המסוגננת יותר.

תוויות: , , ,