עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

4.6.04

רוֹבָּה

רוֹבָּה ש"ע, נקבה. - חומר המשמש לאטימה ולמילוי הרווח שבין האריחים בריצוף. בלעז grout.