עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

2.6.04

ממש כך...

באחת מתוכניות הפוליטיקה היום בטלוויזיה עסקו בחופשות אסירים. בתוכנית הופיע אסיר לשעבר שתיאר את התחושה שיש לאסיר היוצא לראשונה לחופשה, לאחר שהות ממושכת בבית הסוהר. הוא תיאר זאת כך: "הוא רואה את האוויר... רואה את הצח...".

אמנם זהו שיבוש של "רואה את האוויר הצח", אבל הניסוח "רואה את האוויר... רואה את הצח" נפלא בעיניי. ממש שירה.