עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.12.04

בחירת מילים והטיה

אהוד אשרי, במדורו "משחק מילים" בהארץ, כותב על סיקור הארועים במפלגת העבודה ומשתמש בציטוטים על "קרב מיקרופונים", "התפרצות לבמה" וכד' כדי להגיד "שאין דבר כזה 'אובייקטיביות'. לא בעיתונות ולא בשפה."

הוא, כמובן, צודק. בחירת מילים יכולה ליצור הטיה סמויה ולהשפיע על הקוראים לא פחות, ואולי יותר, מאשר התוכן הגלוי של ידיעה עיתונאית.

אלא שנדמה לי שחלק גדול מהקוראים ומצופי הטלוויזיה היום מודעים לכך, ורגישים למדי לשימוש במילים טעונות (וראו את הוויכוח לגבי השימוש במילה "מורדים" כדי לתאר את חברי הכנסת של הליכור שאינם תומכים בעמדת ראש הממשלה).

על הרגישים ללשון להפנות את תשומת הלב להטיה שיכולה לנבוע ממילות קישור, בחירת מִשְלב לשוני, בחירת זמן דקדוקי ועוד.