עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

3.12.04

ובעניין ארמית...

אם כבר הזכרנו את החלפת האותיות בין ארמית לעברית (כשדיברנו על "עבדקן") אני יכול להמליץ על המצגת הזו שמכילה מילון של מילים שימושיות בארמית, מספר כללי אצבע והפניות לספרות עזר.
למי שלא רוצה (או יכול) לחכות עד שהמצגת תיפתח, הנה הסיכום שמופיע שם לגבי החלפת אותיות בין ארמית לעברית: ז (עברית)-ד (ארמית), צ-ט, צ-ע, ש-ת.

עוד על החלפת צלילים בהזדמנות אחרת.