עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

5.11.04

שמתם לב?

שמתם לבשיותר ויותרמתרגמים בלוויזיה מתרגמים את הביטוי No way כְּ-"אין מצב"?
זה דווקא נחמד.