עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

5.11.04

מדוע החיריק הולך ונעלם מבניין הפעיל

דיברנו בעבר על בניין הפעיל. הנה כתבה מעניינת מהארץ העוסקת בחיריק של בניין הפעיל ההופך אצל דוברים רבים לצירה - תופעה שמעוררת כעס רב אצל טהרני לשון למיניהם.