עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

7.11.04

ביטוי השבוע: זרע רוח וקצר סופה

זרע רוח וקצר סופה


מקור הביטוי הוא הושע ח ז: כִּי רוּחַ יִזְרָעוּ, וְסוּפָתָה יִקְצֹרוּ.

ביטוי המגנה מישהו שהדעות שהוא מטיף להן יביאו, לדעת האומר, לידי כך שאנשים מסוימים יעשו מעשים פסולים (או כבר הביאו למעשים כאלה), או שמדיניותו תגרום לאסון.

לרוב בשימוש בהקשר פוליטי. למשל: הקוראים לסירוב פקודה זורעים רוח, ויקצרו סופה. כשיקרה מה שיקרה לא יוכלו לרחוץ בנקיון כפיהם.