עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

31.10.04

ביטוי השבוע: המוחל על כבודו, כבודו מחול

המוחל על כבודו, כבודו מחול


מוחל ומחול במשמעות נסלח, מכופר (עוון שכופר, חטא שכופר).

מקור הביטוי מסכת קידושין עמוד לב: האב שמחל על כבודו, כבודו מחול; הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול.

משמעות הביטוי בעברית העממית הוא שאדם אינו צריך לוותר על כבודו, ולמחול על הפגיעה בו, בחזקת "מי שמוחל על כבודו (מוותר עליו, אינו דורש אותו מאחרים), הרי שכבודו מחול".

דיון בפסוק בהקשר של מצוות כיבוד אב ואם, ראו כאן. מעשייה שעוסקת ברב שמוחל על כבודו, כאן.