עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

27.10.04

הידעתם?

אנקור [במקור אינקור במסכת חולין נז בתלמוד] הוא בעצם דרור. במילים אחרות: שני השמות מתייחסים לאותה ציפור, ששמה הלועזי Passer. דרור הוא השם הנפוץ והמקובל יותר היום. השם דרור מופיע כבר במקרא [תהילים פד ד].

ישנם מינים רבים של דרורים, בהם דרור-הבית הנפוץ בארץ ששמו המדעי Passer domesticus. מיני דרורים אחרים בארץ הם דרור-הירדן והדרור הספרדי.

אם כן, דרור הוא שמה של הציפור בה אנו עוסקים, ואין להשתמש בשם אנקור בנסיבות רגילות.
נשאלת השאלה, כמובן, כיצד יודעים שהשם אנקור מתייחס באמות לאותה ציפור שאנו מכנים היום דרור? אינני יודע את השתלשלות העניינים שהביאה לבחירה בשם דרור והחלטה שזו אותה הציפור שכונתה אנקור (ולחילופין, מדוע החליטו שהציפור שראו בשדה היא היא האנקור המופיע בתלמוד), אולם בעיות מן הסוג הזה הינן לחם חוקם של העוסקים במיון, סיווג ומתן שמות למינים של בעלי חיים. המונח הטכני לשם או מונח שפורסם מבלי לתת תיאור מדויק או מידע מספיק לזיהוי הוא nomina nuda (וברבים nomen nudum).

ונסיים בכך שנזכיר שלהוצאת הספרים "ספריית הפועלים" היתה סדרת ספרים לילדים שנקראה "אנקורים" (ילדים כמוהם כאנקורים, קטנים ומציקים...) בעמוד הראשון של הספרים בסדרה הופיע החרוז הבא:

האנקורים

ספרים קוראים,
אנקור, אנקור ומקורו.
זה שאומרים
המבוגרים:
גם אנקורים רוצים לקרוא.


יותר נחמד מהפרסומות של בנק הפועלים לעידוד הקריאה, לא?