עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

2.7.04

מרחק חברתי

צורת הפניה לאנשים זרים שונה בשפות שונות. ישנן שפות בהן ישנה צורת כבוד מיוחדת התואמת את הבדלי המעמד בין הדוברים, לעיתים יש שימוש בצורת רבים וכד'. לכל הפחות מקובל בחברות מערביות לפנות לאדם זר, בסיטואציה שאינה חברתית, בשם משפחה בצירוף תואר מר גברת וכד'.

בעברית אין צורת כבוד מיוחדת, ובישראלית פניה בשם פרטי היא כבר הישג של עידון חברתי, לעומת צורות פניה מקובלות אחרות כמו "אחי", "מותק" ו"כפרה"...