עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

4.7.04

ביטוי השבוע: ליקוי מאורות

ליקוי מאורות


אם אנחנו בעניין של מומים וליקויים...

ליקוי מאורות הינו ליקוי חמה או ליקוי ירח, אולם בהשאלה משמש הביטוי לציון ירידה רוחנית ושקיעה תרבותית.

כל קישור ליועץ המשפטי לממשלה, על אחריות הקורא בלבד!