עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

19.5.04

כמות ומספר

שלוש פעמים! כן, שלוש פעמים היום נתקלתי בטעות הנפוצה הזו, ופשוט נשבר לי. אמא שלי תיקנה אותי כמה עשרות פעמים עד שקלטתי - אבל היום אני כבר יודע: כשמדברים על דברים ובני אדם הנמנים במספר - צריך לומר מספר ולא כמות. לדוג': "מספר האנשים הממתינים בתור", "מספר רב של ילדים אינם יודעים לדבר עברית" וכד'. מאידך יש לומר "כמות הסוכר בתה אינה מספיקה" פשוט, לא?

שמות עצם שמציינים ריבוי אינם תופעה יחודית לעברית. מבחינים בין mass nouns שאינם נמנים לבין count nouns שאותם מונים ולהם (בד"כ) צורת רבים נפרדת. באנגלית ההבדל בין הסוגים הללו בא לידי ביטוי, למשל, בהבחנה בין less לבין fewer.

לסקרנים ממש: המונח בלטינית לשמות עצם הבאים רק בצורת רבים הוא plurale tantum. ואל תגידו שבלטינית זה לא נשמע יותר טוב...